LTM.as

Dataloggere for vibrationer - bevægelse - stød

Til logning af stød, bevægelser, rystelser og vibrationer, har vi 4 forskellige modeller:

En "Spectral Vibration Recorder" (SVR), som er velegnet til at analyserer viberations-mønsteret på f.eks. maskiner.
Har du behov for at se FFT funktionen i real time m.v., så er SVR den rette model.
Ud fra et brugervalgt triggerniveau, opsamler den viberationsfrekvenserne, peak-accelerationen og temperaturen.

En "Transient Shock Recorder" (TSR), som er velegnet til at optage de udsving i x-y-z retningen, som den bliver udsat for.
Velegnet til f.eks. logning af størrelserne på de stød der opstår, når det brugervalgte stød-niveau er overskredet.
Anvendes oftest til logning af "drop test" og "kollisions test" m.v.

En 3-akslet "Shock Recorder" med indbygget accelerometer som alene logger (husker) de max. påvirkninger som den har målt i hvert tidsinterval.
Dvs. den måler konstant på x-y-z signalerne, og husker de største værdier. Med det logge-interval som brugeren har valgt (fra 64Hz til 5 minutter) indlæses så de målte max-værdier til dens memory. Derved kan den logge konstant i lange perioder, og alene anvende memoryen til de interessante data.
Shock Recorderen anvendes derfor oftest til fragt-formål.

En "Ultra Shock Recorder", som er helt mangen til modellen "Shock Recorder", men med den ekstra funktion, at den også logger temperaturen, fugten og trykket.

(EB modellerne er blot modeller med Ekstra Batterier = længere tids logning)